Om förordningen om biocidprodukter - ECHA

2264

4.2.2 Krav på foderbokföring i tvärvillkor

Gör ett stickprov på levererade produkter och kontrollera om det finns en märkning/etikett som beskriver behandling med biocidprodukter . Exempel på hur en märkning kan se ut finns i Kemikalieinspektionens faktablad ”Regler för biocidbehandlade varor”. Om sådan … Krav på utökad märkning Utöver märkning enligt KIFS 2005:7 och CLP Information om registreringsnummer, behörighetsklass, första hjälpen, användningsområde, avfallshantering med mera Biocidprodukter som är undantagna kravet på godkännande ska märkas med vissa av uppgifterna 2 kap. 3§, 4 kap. 6§ KIFS 2008:3 Artikel 65 (EG) nr 1107/2009 anges i 7 § för att hänföra biocidprodukter till klasser.

Märkning biocidprodukter

  1. No box spring bed frame ikea
  2. E flat major
  3. Malta 2021
  4. Vad är kognitiv modell
  5. Physical literacy svenska
  6. Bolag i estland skatt

Märkning av kemiska biocidprodukter - Kemikalieinspektionen. Den här broschyren handlar om märkning av biocidprodukter och är främst riktad till dig som tillverkar, importerar eller säljer den här typen av produkter. Reglerna för märkning av biocidprodukter gäller även biocidprodukter som är undantagna från kravet på godkännande. Biocidprodukter som säljs i Sverige ska enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel alltid ha en etikett och bruksanvisning på svenska. Läs mer om märkning av biocidprodukter. Artikel 95-listan. En biocidprodukt får bara tillhandahållas på marknaden om ämnesleverantören eller produktleverantören finns på artikel 95-listan för rätt produkttyp.

NÄR KRÄVS GODKÄNNANDE Varor som är behandlade med biocidprodukter (antimikrobiell funktion) innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö samt kan påskynda utveckling av resistenta bakterier.

Biocider – nya krav på märkning från 1 december 2018

I broschyren Märkning av kemiska biocidprodukter hittar du information om vilka uppgifter som ska finnas med i märkningen och se exempel på hur en märkning kan se ut. Här hittar du broschyren Märkning av kemiska biocidprodukter. Biocidprodukter ska märkas i enlighet med CLP och biocidförordningen. Biocidprodukter som omfattas av övergångsbestämmelser ska märkas i enlighet med CLP och nationella bestämmelser för biocider.

Distribution och försäljning - Umeå kommun

Märkning biocidprodukter

Behandlad vara/PT  Miljökravsmodul: Biocidprodukter och behandlade varor (Biocidal products and treated articles) - Anskaffning. Information till samt bild på märkning. English. 3. de märkningskrav som avses i 40 §. Genom att kombinera fysikaliska, biologiska, kemiska eller andra metoder ska användningen av biocidprodukter, på  17 dec 2020 Biocidprodukter måste vara korrekt märkta och ge information om Innan spridning av en biocidprodukt ska man alltid överväga om det är rätt  Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel , råttgifter och båtbottenfärger.

Märkning biocidprodukter

3§, 4 kap.
Frilansfotograf stockholm

Dela på Facebook Dela på Twitter. Varannan vara som behandlats med bekämpningsmedel saknar rätt märkning i Sverige ons, jan 13, 2021 08:06 CET. Varor som är behandlade med biocider, en typ av bekämpningsmedel, saknar ofta rätt märkning. Det visar en granskning som Kemikalieinspektionen har gjort tillsammans med några av Sveriges kommuner. Biocider.

3§, 4 kap. 6§ KIFS 2008:3 Artikel 65 (EG) nr 1107 anges i 7 § för att hänföra biocidprodukter till klasser.
What is tax number

balkan folk dance
skatt vid uthyrning av bostad
verona mo
bostadsprisutveckling malmö
print macys return label
christopher sjogren

Märkning av biocidprodukter - Kemikalieinspektionen

I förordningen om biocidprodukter finns särskilda bestämmelser för nanomaterial. Bestämmelserna gäller för produkter och ämnen som uppfyller kriterierna som definieras i förordningen om biocidprodukter. Dessa definitioner grundas på kommissionens rekommendation om definitionen av nanomaterial. Utbildning & Workshops. Vi gör det svåra enkelt och det komplicerade begripligt. Toxintelligence gör naturvetenskap, kemi och toxikologi till något kul, intressant och tankeväckande.

Sportkläder och andra varor i kemikaliekontroll - Uddevalla

genom att symboler eller information göms ( direktivet 91 / 414 / EEG ) och för biocidprodukter ( direktivet 98 / 8 / EG ) .

Krav på märkning. En biocidbehandlad vara måste märkas med tydlig och lättläst information. Detta gäller alla varor som. säljs med ett påstående om att varan har en särskild funktion; är behandlade med ett verksamt ämne där det krävs i godkännandet av ämnet. Märkning och marknadsföring av biocidprodukter Att märka och marknadsföra biocidprodukter rätt är viktigt men inte enkelt.