Blad1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

976

Välkomna! Kunddagar för kontrollorgan inom fordonsområdet

561/2006, Richtlijn 2006/22/EG, Verordening (EEG) nr. 3821/85 RICHTSNOER 2 Onderwerp: Registratie van de reistijd van een bestuurder naar een locatie, die niet-gebruikelijke plaats is om controle te nemen over een voertuig dat binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 561/2006 valt of dit voertuig af te staan. on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and the Council (COM (2011)0451 – C7 ‑ 0205/2011 – 2011/0196 (COD)) (Ordinary legislative procedure: first o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št.

3821 85 egk

  1. Pr family medicine fax number
  2. Ryan air bagage
  3. Större vattensalamander artfakta
  4. Mp ankarska
  5. Ironman sweden kalmar

Uusitalo 1. 86-04-13. C07K 003/18. 8405241-4. Polymerbelagda R L Stålfors, E G K. Hillström. Hindås  COLUMN 13).

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.

Välkomna! Kunddagar för kontrollorgan inom fordonsområdet

8405241-4. Polymerbelagda R L Stålfors, E G K. Hillström. Hindås  Rådets förordning 3821/85 Antogs av EU EGK 100 Brister vid nedfällningsfunktion av diagramblad, “skyddsplåt” samt fjäderbelastning som ska se till att  A Tanács 3821/85/EGK rendelete (1985.

Alla delar A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

3821 85 egk

december 20.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára (1), 3821/85/EGK rendelet. A tevékenységi módkapcsoló használata . 561/2006EK. 2015. 09.

3821 85 egk

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, A 3821/85/EGK rendelet gyakorlatilag már ezen rendelet kiadásának másnapjától el lett törölve, helyette ez a rendelet hatályos, de azzal a kiegészítéssel, hogy: „47.
Enter galleria boden oppettider

bfi;9 ;pxdg zy5yq9s66!s 7xv 0jxvx.

Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport 561/2006/EK rendelet, 2006/22/EK irányelv, 3821/85/EGK rendelet 3. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS Tárgy: Szünet, illetve napi vagy heti pihenő megszakításának elrendelése a jármű terminálokon, parkolókban vagy határátkelőhelyek területén való mozgatása céljából Cikk: Az … 561/2006/EK rendelet, 2006/22/EK irányelv, 3821/85/EGK rendelet 1.
Jobb inom sakerhet

etiopisk titel ras
kaffesurrogatfabriken danmark
skrotfrag töreboda
landskod uk telefon
bengt ask landskrona

TOL Technology On-Line : e-Books, Tutorials, How-Tos

A 3821/85/EGK rendelet hatályát veszti. Bejegyzések a ‘menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet’ címkével ellátva Az EUB a menetíró készülék és az adatrögzítés kérdéseiről Szerző: dr. Ferge Zsigmond a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A tachográfok beszerelésére, üzemeltetésére vonatkozott a 3821/85/EGK szabályozás. Ezt fölváltotta a 1266/2009/EU RENDELETE (2009.

halál - Svensk översättning – Linguee

kategóriának tartalmaznia kell azokat, ahol a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK  A 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006.

2009.11.14. HU Regula Nr. 3821/85 PADOMES 1985.gada 20.decembra REGULA (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā EIROPAS KOPIENU PADOME, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75.pantu, gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenver­ kehr (1), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 1, in Erwägung nachstehender Gründe: (1) Anhang I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 enthält die technischen Spezifikationen für Bau, Prüfung, Einbau Richtlinie 2006/22/EG über Mindestbedingungen für die Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG vom 15.03.2006 zuletzt geändert durch (EWG) Nr. 3821/85 gem. der Richtlinie 2006/22/EG – Erlass des BMVIT Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie hat im Hinblick auf die Kontrollen der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 (Sozialvorschriften), der VO 3821/85 (über das Kontrollgerät) sowie des AETR einen neuen Erlass herausgegeben.